Expressant emocions a través de la fotografia per a adolescents de 13 a 18 anys

Taller de dues sessions presencial a @agora.stacoloma