Psicologia

Teràpia Infantojuvenil

Psicoteràpia  infantil i juvenil / familiar

L’objectiu de la teràpia infantil i juvenil és acompanyar a la família i a l’infant o adolescent a recuperar el benestar i a trobar solucions al problema o problemes que han portat a consultar.

Treballem des d’una perspectiva relacional i per tant, donem molta importància al treball familiar i a la coordinació amb altres professionals que estan en contacte amb l’infant o jove.

Sempre que sigui possible, evitarem posar etiquetes a la simptomatologia entenent l’impacte que aquestes poden tenir en el seu procés de canvi.

El nostre enfocament ens permet sovint poder treballar amb aquelles famílies, sobretot d’adolescents i joves que posen través per acudir a un servei de psicologia.

En què us podem ajudar?

 • L’infant o adolescent té un comportament que es diferencia molt de les altres persones de la mateixa edat.
 • L’infant o adolescent mostra un canvi sobtat en alguna àrea sense causa aparent que ho pugui explicar.
 • Pors i fòbies.
 • Gestió de les emocions.
 • Dificultats per relacionar-se i en les habilitats socials.
 • Dificultats en l’àmbit familiar.
 • Problemes en l’àmbit escolar.
 • En processos de separació i divorcis.
 • Dificultats d’autocontrol i impulsivitat.
 • Malestar emocional i tristesa.
 • En processos de pèrdua o dol.

Psicoteràpia adults

Si estàs passant un moment complicat nosaltres t’acompanyem en el procés de canvi per aconseguir una millora en el teu benestar.

En què us podem ajudar?

 • Gestió de les emocions.
 • Dependència emocional i relacions tòxiques.
 • Pèrdues i dols.
 • Dificultats d’autoestima.
 • Dificultats de relació amb altres persones.
 • Estat d’ànim baix.
 • Ansietat i/o estrès.
 • Creixement personal.
 • Pors.
 • Experiències traumàtiques.
 • Hàbits saludables

Teràpia familiar i de parella

Espai per atendre consultes i preocupacions sobre l’àmbit familiar i criança dels fills/es i per atendre les dificultats en les relacions de parella i/o millorar la qualitat de la relació.